Arkusze organizacyjne JST

Arkusze Organizacyjne 2017/2018
dla szkół artystycznych prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

Szkoły Muzyczne – wersja z 07.06.2017 r.

Szkoły Muzyczne Duże – wersja z 07.06.2017 r.

Szkoły Plastyczne – wersja z 07.06.2017 r.

Szkoły Plastyczne + Ogniska

Szkoły Baletowe

Bursy / Internaty

Szkoły Animatorów Kultury – wersja z 07.06.2017 r.

Studium Wokalno- Aktorskie

Ogniska Artystyczne – wersja z 05.06.2017 r.

Tabela uśredniania godzin dydaktycznych

Druki do organizacji (załączniki do zasad) – wersja z 06.07.2017 r.


Zasady opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji roku szkolnego szkół (placówek) artystycznych na rok szkolny 2017/2018 – AKTUALIZACJA TERMINÓW !!!

Wykaz szkół prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z nowymi numerami teczek


Zwracamy uwagę, aby tegoroczne arkusze otwierać w wersji Excel co najmniej 2010 lub nowszej !!!

Poniżej podajemy link do bezpłatnej wersji konwertera, który umożliwia on otwieranie, edycję i zapisywanie dokumentów, skoroszytów i prezentacji w formatach plików Open XML używanych w programach Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint z pakietu Office 2007 i nowszych, w tym Office 2010

» Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office – program FileFormatConverters.exe


Rozmiar czcionki
Kontrast: