ARCHIWA SZKOLNE

W związku z pytaniami poszczególnych szkół artystycznych o prowadzenie archiwum szkolnego,
Centrum Edukacji Artystycznej podaje niżej linki wspomagające w tej sprawie:

www.archiwa.gov.pl – Zarządzanie dokumentacją

www.archiwa.gov.pl – Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji

Szkoły powinny przygotować projekt przepisów kancelaryjnych i archiwalnych czyli: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt i wystąpić o ich zatwierdzenie do dyrektora Archiwum Państwowego. Po zatwierdzeniu wprowadzić w życie zarządzeniem wewnętrznym.

Proponuje się skorzystać z „przykładowej klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt” dostępnego na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, (adres podany powyżej), po dokonaniu niezbędnej korekty dostosowującej podany przykładowy wykaz akt do specyfiki szkoły.

Rozmiar czcionki
Kontrast: