• Serwis informacyjny

Centrum Edukacji Artystycznej

Nadzór pedagogiczny

nad szkołami i placówkami artystycznymi w Polsce

UWAGA !!! - ZMIANA ADRESU SERWISÓW INTERNETOWYCH CEA

W związku z decyzją Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej ujednolicone zostały wszystkie serwisy internetowe CEA. Obecna struktura stanowi element Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

Od dnia 23.07.2021 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz samego Centrum można znaleźć na naszej nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem www.gov.pl/cea.

Dotychczasowe serwisy dostępne pod adresami: cea.art-pl, prawo.cea-art.pl, niepubliczne.cea-art.pl i ewaluacja.cea-art.pl będą aktywne jako wersje archiwalne do końca roku 2021, następnie w/w adresy będą przekierowywały użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie, spełniają wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/cea od dnia 23.07.2021 r. pełni również funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Edukacji Artystycznej.

Doskonalenie nauczycieli

Informacje na temat doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół i placówek.

Materiały do nauczania

Materiały i narzędzia do zdalnego nauczania. Przydatne aplikacje i strony.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i wychowawczo-profilaktyczne CEA.

serwis informacyjny wydziału prawnego

Akty prawne
- wydział prawny

Centrum Edukacji Artystycznej

Imprezy szkolnictwa artystycznego


Konkurs muzyczny CEA

Dla uczniów szkół muzycznych II stopnia - EDYCJA 2022

Konkurs plastyczny CEA

Dla uczniów publicznych szkół plastycznych - EDYCJA 2020

Imprezy współorganizowane

Konkursy, warsztaty, plenery szkolnictwa artystycznego

Publikacje

Szkoła Artystyczna - Seria Wydawnicza CEA, Książki, Nuty, Archiwum Publikacji

Przewiń do góry