• Serwis informacyjny

Centrum Edukacji Artystycznej

Nadzór pedagogiczny

nad szkołami i placówkami artystycznymi w Polsce

Doskonalenie nauczycieli

Informacje na temat doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół i placówek.

Materiały do nauczania

Materiały i narzędzia do zdalnego nauczania. Przydatne aplikacje i strony.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i wychowawczo-profilaktyczne CEA.

serwis informacyjny wydziału prawnego

Akty prawne
- wydział prawny

Centrum Edukacji Artystycznej

Imprezy szkolnictwa artystycznego


Konkurs muzyczny CEA

Dla uczniów szkół muzycznych II stopnia - EDYCJA 2022

Konkurs plastyczny CEA

Dla uczniów publicznych szkół plastycznych - EDYCJA 2020

Imprezy współorganizowane

Konkursy, warsztaty, plenery szkolnictwa artystycznego

Publikacje

Szkoła Artystyczna - Seria Wydawnicza CEA, Książki, Nuty, Archiwum Publikacji

Przewiń do góry