I edycja Studiów Podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie – “Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”.

ISPAN148x210mmA5UlotkaAwersRusza I edycja Studiów Podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie – “Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”.

W roku akademickim 2016/2017 Instytut Sztuki PAN w Warszawie uruchamia Studia Podyplomowe ,,Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”. Słuchacze Studiów mogą kształcić się aż w trzech odrębnych  specjalizacjach:

–  Historia sztuki i współczesna kultura wizualna

–  Historia muzyki z elementami współczesnej kultury muzycznej

–  Wiedza o teatrze i dramacie z elementami wiedzy o filmie

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat wybranych dyscyplin sztuki oraz legitymują się dyplomem co najmniej studiów I stopnia. Szczególnie polecane są nauczycielom, pracownikom instytucji kultury w celu poszerzenia kwalifikacji oraz miłośnikom sztuki. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r. i organizowane będą w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Wykłady, konwersatoria oraz ćwiczenia w ramach Studiów będą prowadzone przez wybitnych znawców zatrudnionych w Instytucie Sztuki PAN oraz w innych placówkach naukowych w kraju. Zajęcia uatrakcyjnią zaplanowane przez organizatorów spotkania z twórcami teatru, znawcami sztuk wizualnych i muzyki, a także wizyty na wystawach w muzeach i galeriach, wspólne uczestniczenie w spektaklach operowych, teatralnych oraz koncertach. Kierownikiem Studiów jest dr hab. Joanna M. Sosnowska, prof. IS PAN, która przez 9 lat prowadziła w Collegium Civitas Studia podyplomowe z historii sztuki.

Instytut Sztuki PAN w Warszawie jest interdyscyplinarną jednostką naukową. Do jego zadań należy badanie i dokumentowanie polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, architektury, muzyki, teatru i filmu z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego. Instytut współpracuje z jednostkami krajowymi oraz zagranicznymi. Dysponuje bogatym księgozbiorem, zbiorami fotografii i rękopisów, archiwum teatralnym, sztuki współczesnej oraz nagraniami muzyki ludowej. W roku 2014 Instytut otrzymał prestiżową kategorię ,,A+” przyznawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego najlepszym jednostkom naukowym w Polsce.

Instytut Sztuki PAN posiada doskonałe warunki lokalowe. Usytuowany jest w centrum Warszawy na granicy Starego Miasta, z wygodnym dojazdem z każdego rejonu miasta.


Informacje o studiach: www.ispan.pl

Kontakt:  studiapodyplomowe@ispan.pl


Rozmiar czcionki
Kontrast: